Οδοντιατρική Νομοθεσία

Γράφτηκε από τον/την Super User. Καταχωρήθηκε στο Οδοντιατρική Νομοθεσία

1. Κώδικας Δεοντολογίας Οδοντιάτρων
2. Απόφαση για ιατροτεχνολογικά προϊόντα
3. ΦΕΚ 1040Β 27-05-11 Διαδικάσια εξετάσεων αναγνώρισης Πτυχείων
4. ΦΕΚ 210 Όροι - Προϋποθέσεις ΠΦΥ
 

 5. ΦΕΚ 3919 Κλειστά επαγγέλματα

 

 

1.

Αριθμ. Γ.Π./οικ.72218
Τροποποίηση του παραρτήματος Α και Β του Π.. 84/2001 (ΦΕΚ 70 Α ́ 2001) « ́Οροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)». 

 
 
 

 

Share

Μέλη